Cape Canaveral & Kennedy Space Center

Lancering Space Shuttle Endeavour vanaf Kennedy Space Center op 19 mei 1996 / Launch Space Shuttle Endeavour from Kennedy Space Center on May 19, 1996

Cape Canaveral, de verbastering van het Spaanse Cao Cañaveral, is een kaap, vlak bij het midden van de Atlantische kust in Florida,  die bekend stond als Cape Kennedy van 1963 tot 1973. Cape Canaveral ligt ten oosten van Merritt Island en is ontdekt door de Spaanse ontdekkingsreiziger Juan Pnce de León in 1513. Het is onderdeel van een regio die bekend staat als de Space Coast en is het thuis van het Cape Canaveral Airforce Station. Aangezien veel Amerikaanse ruimtevaartuigen gelanceerd zijn vanaf zowel het Cape Canaveral Airforce Station als het Kennedy Space Center op het aangrenzende Merritt Island, worden de twee vaak in één adem genoemd. Bij ieder bezoek aan Florida stond het Kennedy Space Center op onze agenda.

Cape Canaveral, from the Spanish Cabo Cañaveral, is a cape near the center of Florida's Atlantic coast. Known as Cape Kennedy from 1963 to 1973, it lies east of Merritt Island. It was discovered by the Spanish conquistador Juan Ponce de León in 1513. It is part of a region known as the Space Coast, and is the site of the Cape Canaveral Airforce Station. Since many U.S. spacecraft have been launched from both the station and the Kennedy Space Center on adjacent Merritt Island, the two are sometimes conflated with each other. Every visit we made to Florida, the Kennedy Space Center was part of our program.

Er hangt een leuke sfeer waarbij iedereen zijn ogen richting het lanceerplatform en de loop van de Endeavour heeft.

Everyone is fixating their eyes in suspense on the launch platform and then on the orbit of the Endeavour.

De vakantie in 1996 viel samen met de lancering van de Space Shuttle Endeavour. Een lancering die echter een aantal dagen werd uitgesteld omdat condities niet optimaal waren. Voor ons zat er dus niets anders op dan een beetje doelloos rondrijden met de radio aan tot de nieuwe datum was vastgesteld. Je betaalt vervolgens de hoofdprijs voor een kamer maar dat is het waard om bij zo'n unieke gebeurtenis mee te maken.

Our holidays in 1996 coincided with the launch of Space Shuttle Endeavour. Unfortunately the launch got delayed a couple of days as conditions were not optimal. For us there was nothing left to do then cruise a bit in the vacinity with the radio on to pick up the new date and time. The room rates went through the roof but it surely was worth every penny to experience such an unique event front row.