Castillo de San Marcos - St. Augustine

Each year Spanish treasure ships bound homeward from the Western Hemisphere used the Gulf Stream current to sail north along the Florida coast. This important shipping lane put St. Augustine in the middle of colonial power struggles between Spain, France and England. The Spanish settlement of 'San Augustin' defended one of the few usable harbors in this part of the Atlantic coast.

From the founding of the city in 1565, Spanish soldiers and their families struggles to survive in their isolated outpost. Their early wooden forts failed to adequately protect the city.

Pirates sacked St. Augustine in 1668. In October 1672, Spanish engineers and work crews began to construct the massive walls of the fortress to give the city a better form of protection. Once the Castillo was finished in 1695, no buccaneers bothered this colony again. The fortress, never abandoned and never defeated, has been constant in active use for more than 300 years.

Van hand tot hand door de eeuwen heen / Changing ownership through the ages

         1565                           1763                            1784                            1821                                   1861                                 1862

           Spain                         Britain                           Spain                     United States                      Confederacy                          USA

Ieder jaar maakten Spaanse schepen (gevuld met schatten) op hun weg terug naar de Westerse wereld gebruik van de golfstroom om langst de kust van Florida te zeilen. Middenin deze belangrijke scheepvaartroute lag St. Augustine waardoor het de inzet werd bij menig gevecht tussen Spanje, Frankrijk en Engeland. De Spaanse nederzetting verdedigde een van de weinige bruikbare havens in dit deel van de Atlantische kust.

Vanaf het stichten van de stad in 1565, hebben Spaanse soldaten en hun familie moeten vechten op te overleven in deze geïsoleerde buitenpost. De oorspronkelijk houten vestingwerken bleken niet geschikt om de stad te beschermen.

Piraten plunderden St. Augustine in 1668. In oktober 1672 startten Spaanse bouwkundigen en arbeiders met de bouw van de massieve muren van het fort om de stad een betere vorm van bescherming te kunnen bieden. Geen enkele boekannier heeft deze kolonie meer aangevallen vanaf het moment dat de Castillo klaar was. Het fort, nooit verslagen en nooit verlaten, is onafgebroken in gebruik geweest gedurende meer dan 300 jaar.

LINK: Nederland - Fort Pampus